X
تبلیغات
زولا

اس ام اس عاشقانه دلتنگی  چاپ

تاریخ : شنبه 13 مهر 1392 در ساعت 18:43
اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه دلتنگی


بی سبب بر دروازه انگور بودن مانده ام

دست کدامین مهربان روزی شرابم میکند

  
 
اس ام اس عاشقانه دلتنگی


اندکی آهسته تر زیر این باران بمان

ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند


اس ام اس عاشقانه دلتنگی

هیییییییسسسس !

صداشو در نیار !

اومدم یواشکی ببوسمت و برم !


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


من چه میدانستم دل هر کس

دل نیست

قلب ها ز آهن و سنگ

قلب ها بیخبر از عاطفه اند
من چه میدانستم


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


آنچه از روزگار بدست میآید

با خنده نمیماند و آنچه از دست برود با گریه جبران نمیشود

خورشید فردا طلوع خواهد کرد

حتی اگر ما نباشیم


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


میتونی سنک باشی و تبدیل به خاک بشی

یا رود باشی و به دریا برسی

انتخاب با توست


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی

امید آنکه آن کهنه رفته باشد

 به نیکوئی و این نو آید به شادی


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


عیب کار از جعبه تقسیم نیست

 سیم سیار دل ما سیم نیست

این هم هزاران طول موجش

دیش احساسات ما تنظیم نیست


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


کاش احساس نیاز دیدنت از وجودم چون وجودت دور بود

تا نسوزم در خزان آرزو


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


من شکستم تا تو را عاشق کنم

 بعد من باران فقط آب است و بس

هر که بعد از من سراغت را گرفت

زشت یا زیبا فقط خواب است و بس


اس ام اس عاشقانه دلتنگی