اس ام اس عاشقانه  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 در ساعت 06:14
اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه


به خدا غنچه شادی بودم دست عشق آمد و از شاخه ام چید

شعله آه شدم صد افسوس

 که دلم باز به دلدار نرسید

  
 
اس ام اس عاشقانه


ما طعم شیرین یافتن را در طعم تلخ از دست دادن یافتیم


اس ام اس عاشقانه


و در این میان سهم ما تنها یک یادت به خیر ساده بود


اس ام اس عاشقانه


با غم سر کن که شادی از کوی تو رفت

با شب بنشین که آفتاب از کوی تو گریخت


اس ام اس عاشقانه


 ماکه گفتیم مال یاریم غیر دل چیزی نداریم

 بی شما خزون سردیم ٬ با شما ته بهاریم


اس ام اس عاشقانه


بی بهانه برای کسی مینویسم که وجودم به وجود او وابسته است و بی او تنها ترینم


اس ام اس عاشقانه


اگه قصر شاهی تو واسه من جائی نداره

کلبه خاکی قلبم قابل تورو نداره


اس ام اس عاشقانه


مرا عهدیست با ماهی که آن ماه از آن من باشد

مرا قولی است با جانان

که جانان ٬ جان من باشد


اس ام اس عاشقانه


مثل باران چشمهایت دیدنی است

 شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست

 خنده هایت بی نهایت دیدنی است


اس ام اس عاشقانه


دیدی ای دل که غم عشق دگر باره چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد


اس ام اس عاشقانه