اس ام اس عاشقانه دل تنگی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 در ساعت 16:17
اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه دل تنگی


روی باغ شانه هایت هر وقت اندوهی نشست

 در حمل بار غصه ات با شوق شرکت میکنم

  
 
اس ام اس عاشقانه دل تنگی


وقتی قلبت کوه آتشفشان است

 چگونه انتظار داری در دستانت گل بروید


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


ای یادگار لحظه های زیبا

 به احترام تمام زیبائی های دنیا فراموشت نمیکنم


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


به لبخندی مرا از غم رها کن

 مرا از بی کسی هایم جدا کن

اگر مردن سزای عاشقان است

 برای مردنم هر شب دعا کن


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


عشق یعنی سکوت دو نگاه

 خنده ات از عشق لبریز

 اما بی صدا

اس ام اس عاشقانه دل تنگی


یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود

روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست

 به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


خداوندا تو گفتی که در قلب شکسته خانه داری

 شکسته قلب من

 جانا به عهد خود وفا کن


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


 سوگند به زیبائی چشم هایت و یه ریزش همیشگی اشکهایم

که من به خیال تو بودن

نیز قانعم

خیالت را از من نگیر که خیالت

مهربان ترین تصویر جهان است


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


دل من در طلب روی تو ای مونس جان

خاک راهیست که در دست نسیم افتاده است


اس ام اس عاشقانه دل تنگی


تو طراوت بهاران ، تو سخاوت زمینی

در کرانه های قلبم ، بهترین ، تو بهترینی


اس ام اس عاشقانه دل تنگی