پیامکهای عاشقانه  چاپ

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 در ساعت 16:29
اس ام اس عاشقانهپیامکهای عاشقانه


چشم ماه تو عجب جلوه گه بیداد است

خدا به روی تو سر عشق کدام استاد است

خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود

 صید را زنده گرفتن هنر صیاد است

  

پیامکهای عاشقانه


من گرفتار سکوتی هستم که گویا از هر فریادی بلندتر است


پیامکهای عاشقانه


محبان را غم محبوب سخت است

 فراق مهربان خوب سخت است

ز هستی دل بریدن نیست مشکل

 دل کندن از محبوب دلربا سخت است


پیامکهای عاشقانه


خدایا دلم گرفته

میان این همه آرزوها

دلتنگ ترین بنده ات را دریاب


پیامکهای عاشقانه


ای بشر آخر پنداری که دنیا مال توست

 ورنه پنداری که عجل دنبال توست

هرچه خوردی مال مور

 هر چه بردی مال گور

هر چه مانده مال وارث

 هر چه کردی مال توست


پیامکهای عاشقانه


گرچه از خاکیم و مشتی خاک زیر انداز ماست

 آسمان کوچکترین بازیچه پرواز ماست


پیامکهای عاشقانه


نبردی از وفا یک ذره بویی

به هر ساعت شوی مایل به سویی

فقط یک نکته میگویم قبول کن

عزیزم واقعا بی چشم و رویی !!!


پیامکهای عاشقانه


سفر کردی غروبی از کنارم

تو را ای کاش میشد باز دارم

تو میگفتی که میآیی دوباره

از آن روز دائما چشم انتظارم


پیامکهای عاشقانه


خانه دل جای بیگانه نیست

 زود بیا تو میخوام در رو ببندم !


پیامکهای عاشقانه