اس ام اس عاشقانه زیبا  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 18 مهر 1392 در ساعت 06:55
اس ام اس عاشقانهاس ام اس عاشقانه زیبا


به خیال کدامین آرزو

 صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟

   

اس ام اس عاشقانه زیبا


من اگر اشک به دادم نرسد میشکنم

اگر از تو یادی نکنم میشکنم

اگر از هجر تو آهی نکشم

تک و تنها به خدا میشکنم


اس ام اس عاشقانه زیبا


همه هست آرزویم که ببینم از تو روئی

 چه رسد تو را من هم برسم به آرزوئی


اس ام اس عاشقانه زیبا


گر چه دوست نمیخرد ما را به ریالی

 ولی نفروشم تار مویش به جهانی


اس ام اس عاشقانه زیبا


نور مهتاب برای عاشق شدن ایده ال است

 فقط تنها ایرادش این است

که ممکن است فردا در زیر نور آفتاب

 عشق مهتابی ات را فراموش کنی


اس ام اس عاشقانه زیبا


اگه یه روز عشقت تو رو تنها گذاشت و رفت ناراحت نشو چون دوباره

بر میگرده و میفهمه که هیچ کس مثل تو نمیتونه دوسش داشته باشه


اس ام اس عاشقانه زیبا


خداوندا باران رحمت تو همیشه در حال باریدن است

 تقصیر خودمان است

که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم


اس ام اس عاشقانه زیبا


شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست

پس چرا بر شانه ام اشکی نمیریزد کسی


اس ام اس عاشقانه زیبا


رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمیبینم

 سرم قربان آن دشمن که بوئی از وفا دارد


اس ام اس عاشقانه زیبا


غزال خوش صدا توئی ، شیرین تر از عسل توئی

بین تموم آدما ، نگین بی بدل توئی


اس ام اس عاشقانه زیبا


به خیال کدامین آرزو

 صفای با تو بودن را از ما گرفتی ای بی وفا ؟


اس ام اس عاشقانه زیبا


من اگر اشک به دادم نرسد میشکنم

اگر از تو یادی نکنم میشکنم
اگر از هجر تو آهی نکشم

تک و تنها به خدا میشکنم


اس ام اس عاشقانه زیبا