اس ام اس فلسفی و عرفانی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 18 مهر 1392 در ساعت 22:45
اس ام اس فلسفی و عرفانیاس ام اس فلسفی و عرفانی


هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمیگیری

 آرزوی دیگران است

  
 
اس ام اس فلسفی و عرفانی


همیشه رفیق پا برهنه ها باش

 چون هیچ ریگی به کفششان نیست


اس ام اس فلسفی و عرفانی


همیشه آغاز راه دشوار است

 عقاب در آغاز پر کشیدن

 پر میریزد

ولی در اوج حتی از بال زدن هم بی نیاز است


اس ام اس فلسفی و عرفانی


چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی

 دست دعا

به درگاه خداوند برداری


اس ام اس فلسفی و عرفانی


با تمام فقر

 هرگز محبت را گدایی مکن

و با نمام ثروت

هرگز عشق را خریداری نکن


اس ام اس فلسفی و عرفانی


با طلوع هر صبح فکر کن تازه به دنیا آمدی

و مهربان باش و دوست بدار ، شاید فردایی نباشد


اس ام اس فلسفی و عرفانی


پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم

تا نشکنیم بال های دوستیمان را


اس ام اس فلسفی و عرفانی


ای بشر ، از چه گمان کردی که دنیا مال توست

ور نپنداری که هر ساعت عجل دنبال توست


اس ام اس فلسفی و عرفانی


هرگز فراموش نکن که

 شانس تو همان تفکر توست


اس ام اس فلسفی و عرفانی


 هر کس ساز خودش را می زند

 اما مهم شما هستید که به هر سازی نر قصید


اس ام اس فلسفی و عرفانی