X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس فلسفی و ادبی  چاپ

تاریخ : جمعه 19 مهر 1392 در ساعت 17:13
اس ام اس فلسفی و عرفانیاس ام اس فلسفی و ادبی


دنیا ۲ روز است

 یک روز با تو و یک روز بر علیه تو

روزی که با توست مغرور مباش

 روزی که علیه توست صبور باش
 
   

اس ام اس فلسفی و ادبی


زبان تا در دهان باشد زبان است

اگر یک نقطه افزون شود زیان است


اس ام اس فلسفی و ادبی


فرزندان خود را برای فردا تربیت کنید

 زیرا شما برای امروز و انها برای فردا هستد

حضرت علی (ع)


اس ام اس فلسفی و ادبی


آنان که کاری را نا ممکن میپندارند

 با شنیدن خبر انجام آن توسط دیگران

فقط یکه میخورند


اس ام اس فلسفی و ادبی


زندگی بافتن یک قالیست

با نقش و نگاری که خودت میخواهی


اس ام اس فلسفی و ادبی


مشکلات

 انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی


اس ام اس فلسفی و ادبی


گوارا ترین زندگی را کسی دارد

که به آنچه دارد و به آنچه خداوند به او داده

خرسند باشد


اس ام اس فلسفی و ادبی


انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد

نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود


اس ام اس فلسفی و ادبی


خداوند تو را میبیند تو را دوست دارد

و بهترین مخلوقاتش را در کنار تو قرار داده

پس تو هم دوست بدار همراهانت را که سوغات خداوند هستند


اس ام اس فلسفی و ادبی


خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک

ولی جالب اینجاست

تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی

ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام


اس ام اس فلسفی و ادبی