اس ام اس عرفانی و پندآموز  چاپ

تاریخ : جمعه 19 مهر 1392 در ساعت 17:18
اس ام اس فلسفی و عرفانیاس ام اس عرفانی و پندآموز


همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش

تا با تو زندگی کنه

 نه بازی

   

اس ام اس عرفانی و پندآموز


چه خوب بود همه ادم ها میفهمیدند

 قبل از اینکه فسیل شوند به هم محبت کنند


اس ام اس عرفانی و پندآموز


گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن

که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست


اس ام اس عرفانی و پندآموز


گناهی که پشیمانی بیاورد

 بهتر تز عبادتی است که غرور بیاورد


اس ام اس عرفانی و پندآموز


خدایا کمکم کن که هرچه میشکنم

(دل)

 نباشد


اس ام اس عرفانی و پندآموز


خداوندا به من زیستنی عطا کن

 تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه ای که گذشت

سوگوار نباشم


اس ام اس عرفانی و پندآموز


عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است

ور به سختی گذرد ثانیه هم بسیار است


اس ام اس عرفانی و پندآموز


آنچه میخواهیم نیستیم  و آنچه هستیم نمیخواهیم

 آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم

 و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم


اس ام اس عرفانی و پندآموز


برهنگی ٬ بیماری عصر ماست

به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته است


اس ام اس عرفانی و پندآموز


بهترین روزهایت را به کسانی هدیه کن

که بدترین روزها در کنارت بودند


اس ام اس عرفانی و پندآموز