پیامک فلسفی و عرفانی  چاپ

تاریخ : جمعه 19 مهر 1392 در ساعت 17:43
اس ام اس فلسفی و عرفانیپیامک فلسفی و عرفانی

برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش

 شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست

  

پیامک فلسفی و عرفانی


مشکلات فرصتهایی است که به ما داده شده اند

 تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم


پیامک فلسفی و عرفانی


آنان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند

 مدتها پیش عشق را در خود کشته اند

عشق جهان را میسازد

نه جهان عشق را


پیامک فلسفی و عرفانی


ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست

 هر بادی برایش باد مخالف است


پیامک فلسفی و عرفانی


 از چه دلتنگ شدی !؟

 دلخوشی ها کم نیست !

بهتر ببین


پیامک فلسفی و عرفانی


امروز تو حتما به دیروز تبدیل میشود

 اما ممکن است فردای تو به امروز تبدیل نشود


پیامک فلسفی و عرفانی


جاده جوانی لغزنده است

 زنجیر ایمان را ببندید


پیامک فلسفی و عرفانی


در جریان باش

چون زندگی در جریان است


پیامک فلسفی و عرفانی