SMS FALSAFI AND ERFANI  چاپ

تاریخ : شنبه 20 مهر 1392 در ساعت 15:34
اس ام اس فلسفی و عرفانیSMS FALSAFI AND ERFANI
 

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن

شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست

تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن

  
 
SMS FALSAFI AND ERFANI


 چه تلخ است دیدین آنان که شیرینی را

بیشتر از تلخی دوست دارند

در حالی که از شیرینی تلخی نا آگاهند


SMS FALSAFI AND ERFANI


اگر محبت به شما اشاره میکند

 به دنبالش بروید


SMS FALSAFI AND ERFANI


مشکلی که با پول حل شود

مشکل نیست

 هزینه است


SMS FALSAFI AND ERFANI


ساده ترین کار جهان این است که خود باشی

و دشوار ترین کار جهان این است

که کسی باشی که دیگران میخواهند


SMS FALSAFI AND ERFANI


کسانی که به انتظار زمان نشسته اند

 آن را از دست داده اند


SMS FALSAFI AND ERFANI


بهترین اشخاص ، کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید

خجل شوند

واگر بد گفتید

سکوت کنند


SMS FALSAFI AND ERFANI


در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم

که هرگز اتفاق نیفتاد


SMS FALSAFI AND ERFANI


بگذارید و بگذرید

ببینید و دل مبندید

چشم بیندازید و دل مبازید

 که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت


SMS FALSAFI AND ERFANI


زندگی دو چهره بیشتر نداره

 یا به بازیت میگیره و یا به بازیش میگیری

انتخاب با توست

SMS FALSAFI AND ERFANI