اس ام اس تنهایی  چاپ

تاریخ : شنبه 20 مهر 1392 در ساعت 15:47
اس ام اس تنهاییاس ام اس تنهایی


در صدا کردن نام تو

یک “کجایی” پنهان است

یک “کاش می بودی”

یک “کاش باشی” !

   

اس ام اس تنهایی


بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه

بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست . .


اس ام اس تنهایی


دیـالوگِ همیشه یـک نفـره ام را

هـی مـرور میکـنم تا وقتی به چشم هایت میرسم حرفی برای گفتن داشته باشم

اگــر ” انگشت های هیــس ” دوبـاره ژسـت عــاشقانه ام را به هـم نزنند …


اس ام اس تنهایی


نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست

و تو با خبری

اما…

هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی…


اس ام اس تنهایی


بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد

گـاهــــی لال مـــی شود آدم …

حـرف دارد ؛ ولـــی …

کلمه نـدارد … !!!


اس ام اس تنهایی


آهای ایـــوب کجایــــی ؟!

تا برایــت از صبر بگـویم !


اس ام اس تنهایی


چه معنـــــى دارد

زندگى…!؟

وقتى که هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !!


اس ام اس تنهایی


معجزه‌ها با باد رفته‌اند

و چشمانی که چشم مرا گرفت

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند

و پشت پنجره چقدر نیامد

آن‌که قرار بود …


اس ام اس تنهایی


ذهنـــم فلـــــج میشود …

وقتــــــی میخــوانمــت

و تــــــو

نمیگویی ” جانــــــم ؟!


اس ام اس تنهایی


دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی …!


اس ام اس تنهایی