پیامک تنهایی و بی کسی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 مهر 1392 در ساعت 17:22
اس ام اس تنهاییپیامک تنهایی و بی کسی


بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیم

افق را به مهمانی پونه دعوت کنیم

بیا مثل پروانه های غریب نیاز

 به مهتاب شب های تنهایی عادت کنیم

   

پیامک تنهایی و بی کسی
 

عشق زاییده ی “تنهایی” است

 “تنهایی” نیز زاییده ی عشق


پیامک تنهایی و بی کسی


آنگاه که تنهایی تو را می آزارد

به خاطر بیاور که خدا بهترین های دنیا را تنها آفریده


پیامک تنهایی و بی کسی


کسی که در آغوش غم بزرگ شده

تنهایی بهترین همدم اوست


پیامک تنهایی و بی کسی


شمع و پروانه و بلبل همه جمع اند

 بی رحم

بیا رحم به تنهایی من کن


پیامک تنهایی و بی کسی


دوستی اتفاق است

 جدایی رسم طبیعت

 طبیعت زیباست

نه به زیبایی حقیقت

 حقیقت تلخ است

نه به تلخی جدایی

جدایی سخت است

نه به تلخی “تنهایی”


پیامک تنهایی و بی کسی


هر قطره اشک نشان دل شکستگی است

 هر سکوت نشان “تنهایی” است

هر لبخند نشان مهربانی است

هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است


پیامک تنهایی و بی کسی


هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

 وسعت “تنهایی” م را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من

 گریه پنهانیم را حس نکرد


پیامک تنهایی و بی کسی


تحمل

تنهایی

بهتر از گدایی محبت است


پیامک تنهایی و بی کسی


درد غریبیست

تنهایی و بی کسی

امان از دلی که دلبر ندارد


پیامک تنهایی و بی کسی