متن تنهایی و احساساتی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 مهر 1392 در ساعت 17:30
اس ام اس تنهاییمتن تنهایی و احساساتی


می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی

می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش

در دست های “تنهایی” کسل آور است

 تو را نیز بی رمق می کند

آه ، پس او چه گوید ؟

  
 
متن تنهایی و احساساتی
 

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی

 ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی


متن تنهایی و احساساتی


هرکس به میزانی که “تنهایی” نیاز دارد عظمت دارد و بی نیاز تر است


متن تنهایی و احساساتی


رفتی و ندیدی که چه محشر کردم

با اشک تمام کوچه را تر کردم

وقتی که شکست بغض تنهایی من

 وابستگی ام را به تو باور کردم


متن تنهایی و احساساتی


من آن گلبرگ مغرورم نمیمیرم ز بی آبی

ولی بی دوست میمیرم در این مرداب تنهایی


متن تنهایی و احساساتی


وصال در عشق بس چه دارد حیرانی

من نگویم رسیدم به وصال

اما دیده ام ناله ی عاشقی در تنهایی

گریان سخن می گفت

می کرد حق حق و بی تابی

 ای کاش می شد اینگونه عاشق شد


متن تنهایی و احساساتی


عشق من تو باش

 نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم

تو باش تا در دنیای بزرگ تنهایی ام تنهاترین باشی


متن تنهایی و احساساتی


بلندترین شاخه ی درخت

 یک واژه را می فهمد

 و آن هم “تنهایی” ست


متن تنهایی و احساساتی


کم نامه ی خاموش برایم بفرست

 از حرف پرم گوش برایم بفرست

دارم خفه می شوم در این تنهایی

لطفا کمی آغوش برایم بفرست


متن تنهایی و احساساتی


شب من پنجره ای بی فردا

روز من قصه ی تنهایی ما


متن تنهایی و احساساتی


مانده بر خاک و اسیر ساحل

ماهی ام ، ماهی دور از دریا


متن تنهایی و احساساتی