پیامک تنهایی  چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 مهر 1392 در ساعت 17:38
اس ام اس تنهاییپیامک تنهایی


دست بر شانه هایم میزنی تا “تنهایی” م را بتکانی

به چه می اندیشی ؟

تکاندن برف از روی شانه آدم برفی

   

پیامک تنهایی


بس که دیوار دلم کوتاه است

 هرکه از کوچه “تنهایی” ما می گذرد

به هوای هوسی هم که شده

 سرکی می کشد و می گذرد


پیامک تنهایی


تو باش

نه به این خاطر که در این دنیای بزرگ تنها نباشم
تو باش

 تا در دنیای بزرگ تنهاییم ، تنها ترین باشی


پیامک تنهایی


به همان قدر که چشم تو پر از زیبایی است

بی تو دنیای من ای دوست پر از تنهایی است


پیامک تنهایی


آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

 در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد

 طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت


پیامک تنهایی


در حسرت دیدار تو ام گفتم تا بدانی

 از من تا تو صد سال راه است و جدایی

حال شب است و غم و تنهایی

افسوس که نیست برایمان هیچ راه وصالی


پیامک تنهایی


وفای اشک را نازم که در شبهای تنهایی

 گشاید بغض هایی را که پنهان در گلو دارم


پیامک تنهایی


باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست

ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست ؟


تنهایی و دل تنگی هایتان را پیشفروش نکنید

فصلش که برسد به قیمت میخرند


پیامک تنهایی


من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم

و به اندازه هر برق نگاهت نگران

 تو به اندازه تنهایی من شاد بمان


پیامک تنهایی