اس ام اس تنهایی غمگین  چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 مهر 1392 در ساعت 17:54
اس ام اس تنهایی غمگین


تا شد آشنا جانم با نوای تنهایی

 عالمی دگر دارم در هوای تنهایی

بیگانه به لبخندم دل به کس نمی بندم

 اشک دیده ای دارم آشنای تنهایی . . .

  

اس ام اس تنهایی غمگین


 تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

تنهایی را دوست دارم زیرا که

خداوند هم تنهاست

تنهایی را دوست دارم زیرا انتظار کشیدنم را پنهان خواهد کرد


اس ام اس تنهایی غمگین


سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست

 شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست

آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری

 که جهنم نگزارد به تنم تاثیری


اس ام اس تنهایی غمگین


با تو بر مرغان دریایی امیرم

بی تو در زندان تنهایی اسیرم

با تو در کاخ وفا ارباب عشقم

بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم


اس ام اس تنهایی غمگین


به پندار تو :

جهانم زیباست

 جامه ام دیباست

 دیده ام بیناست

زبانم گویاست ، قفسم هم طلاست ، به این ارزد که دلم تنهاست ؟


اس ام اس تنهایی غمگین


قانون دنیا “تنهایی” من است و “تنهایی” من

 قانون عشق است و عشق ارمغان دلدادگیست و این

 سرنوشت سادگیست….


اس ام اس تنهایی غمگین


تنهایی گاهی وقتا

تقدیر ما نیست

ترجیح ماست


اس ام اس تنهایی غمگین


در غم عشق نبودیّ و محبت کردی

 این هم از لطف شما بود و نمی‌دانستیم

من نکردم گله از عهد و وفاداری تو

 عهد ما عهد جفا بود و نمی‌دانستیم

رنج بی‌عشقی و تنهایی و بی‌مهری یار

همه تقدیر خدا بود و نمی‌دانستیم


اس ام اس تنهایی غمگین


با تو بر مرغان دریایی امیرم

 بی تو در زندان تنهایی اسیرم

با تو در کاخ وفا ارباب عشقم

 بی تو در کوه جفا سنگی حقیرم


اس ام اس تنهایی غمگین


دوره              دوره ی تنهایی دستها نیست

دوره                     دوره ی تنهایی دلهاست


اس ام اس تنهایی غمگین