اس ام اس تنهایی جدید  چاپ

تاریخ : یکشنبه 21 مهر 1392 در ساعت 18:01
اس ام اس تنهاییاس ام اس تنهایی جدید


همنشین خوب

 بهتر از تنهایی است

وتنهایی بهتر از همنشین بد

  
 
اس ام اس تنهایی جدید


انقدر از تنهایی نترس

تو تنهایی وارد این دنیا شدی


اس ام اس تنهایی جدید


دنیا ! نخواستیم یار بی وفا

تنهایی بهتر

 درد تنهایی نخواستیم شفا

 تنهایی بهتر

 یک عمر در پی یار باوفا

با وفا بودیم

 اما ندیدیم به غیر از جفا

 تنهایی بهتر


اس ام اس تنهایی جدید


تو تنها باش و من تنهای تنها

 که دارم وقت تنهایی سخن ها

نگاه عاشقم تا آسمانهاست

 مرا تا عرش اعلا نردبان هاست

نماز خلوتم را صد قنوت است

کلام شعر تنهایی سکوت است


اس ام اس تنهایی جدید


تنهایی را باید با خط بریل می نوشتند

شنیدنش کافی نیست

باید لمسش کرد


اس ام اس تنهایی جدید


تاکنون دوستی را پیدا نکرده ام که به اندازه

 تنهایی

شایسته رفاقت باشد


اس ام اس تنهایی جدید


تنهایی

دیوار

قهوه های سر رفته از حوصله ام

اتاقی که چهار تاق باز

 روی من خوابیده

چشم هایی که از ساعت

کار افتاده ترند

و شانه های تو

که زیر بار ِ باران نمی روند

باید گریه ام را روی بی کسی هایم تنظیم کنم

و این یعنی تنهایی


اس ام اس تنهایی جدید


با من تنها بگو این قصه را  

 با من تنها خدا ، این بنده را

 ای خدا تنها تویی تنها منم

 من به تنهایی تو سر میزم


اس ام اس تنهایی جدید


آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش را می فهمم !

 و فهمیدم

تنهایی هم می تواند عشق خوبی باشد به شرط اینکه

 درکش کنم


اس ام اس تنهایی جدید


بیچاره تنهایی

 این عروس نگون بخت

 آه و اشک را دوست ندارد

 اما همنشین همیشگی اش

 چشم امیدش به دلی ناامید

 و شکستن سکوتش

 میداند عادت ، دشمن است

 اما عقل کجا و دلتنگی کجا !

 دل ناامید امیدوار میرود

 و باز تنهایی میماند و تنهایی


اس ام اس تنهایی جدید