اس ام اس خیانت کردن  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 23 مهر 1392 در ساعت 13:14
اس ام اس جدایی بی وفایی خداحافظی خیانتاس ام اس خیانت کردن

نمیتونم ببخشمت

  دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

  گندیدی و بریدمت

    

اس ام اس خیانت کردن

نفرین به توی نامرد

که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد


اس ام اس خیانت کردن


کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ

 دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو

دیگر دل نخواهم بست


اس ام اس خیانت کردن


با عشق به من به من  خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی


اس ام اس خیانت کردن


هر که را دیدم  خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غمها چه سود


اس ام اس خیانت کردن


کاش هرگز در محبت شک نبود

 تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است

 واژه تلخ خیانت حک نبود


اس ام اس خیانت کردن


بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

 مهربان باشی رهایت می کنند


اس ام اس خیانت کردن