اس ام اس خداحافظی عاشقانه  چاپ

تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392 در ساعت 20:10

اس ام اس جدایی بی وفایی خداحافظی خیانت
اس ام اس خداحافظی عاشقانه


خداحافظ طلوعم

خداحافظ غروبم

خداحافظ تو ای تنها امیدم

   

اس ام اس خداحافظی عاشقانه


میشه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی

ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری

که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری میشه


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار

منو از خاطره کم کن

 تا ابد خدا نگهدار


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


روزی صد بار با هم خداحافظی می کردیم

اما افسوس معنای

خداحافظی را زمانی فهمیدم که

تو را به خدا سپردم


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


می‌روم شاید کمی حال شما بهتر شود

می‌گذارم با خیالت روزگارم سر شود

خدا حافظ برای همیشه


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


به چشمم شبنم حسرت نشسته

نگاهی هم نکردی وقت رفتن

نگاهی که سراسر اشک بسته


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


گفتی محبت کن برو

باشد خداحافظ ولی

رفتم که تو باور کنی

دارم محبت می کنم


اس ام اس خداحافظی عاشقانه


خدا حافظ گل مریم گل مظلوم و پر دردم

نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم

نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم

از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم


اس ام اس خداحافظی عاشقانه