جمله خداحافظی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392 در ساعت 20:55
اس ام اس جدایی بی وفایی خداحافظی خیانتجمله خداحافظی


تو این رویای سر در گم

خدا حافظ گل گندم

تو هم بازیچه ای بودی تو دست سرد این مردم

خدا حافظ گل پونه

که بارونی نمیتونه

طلسم رو بر داره از این پاییز دیوونه

  
 
جمله خداحافظی


خدا حافظ

گل مریم گل مظلوم و پر دردم

نشد با این تن زخمی به آغوش تو بر گردم

نشد تا بغض چشمات رو به خواب قصه بسپارم

از این فصل سکوت و شرم غم بارون رو بردارم


جمله خداحافظی


به سرنوشت بیندیش که چگونه تصویر گر جدایی هاست

برمن خرده مگیر

 چراکه جبر زمانه از آغاز هر زمانه از آغاز هر سلامی بدرود میرسد

خدا حافظ


جمله خداحافظی


خدا حافظ

پیام من

کلام من

خدا حافظ تو ای تنها سلام من

خداحافظ طلوع من غروب من

خداحافظ تو ای محبوب خوب من


جمله خداحافظی


گفتی خدا حافظ

گفتم نمی خواهی مرا

 باشد نخواه

اما ای کاش می گفتی چرا


جمله خداحافظی


از دست دادمت

 به راحتی یک نفس

 به آسانی یک پلک

 سخت ست ؛ ولی انگار باید

بگویم خداحافظ .ای تمام آن چه دارای ام بودی در این روزگار سخت

 خداحافظ


جمله خداحافظی


ببین مرا چه گونه جادو کردی

 هنوز هم نمی توانم

آن گونه که بودم ، باشم . هنوز هم نمی توانم – روزها بعد از نبودنت  انسان دیگری

را آنگونه که تو را ساختم  برای خود بسازم

سخت ست

 اما خداحافظ


جمله خداحافظی


خداحافظ همیشه سخت ترین کلمه است برای بازگفتن

 بر لب که بیاید دیگر باید رفت

 می روی ؟


جمله خداحافظی


و من از تو جدا ماندم ولی ای کاش میمردم

برو دیگر که دل از غم رها کردم

خداحافظ

خداحافظ

که دیگر بر نمیگردم


جمله خداحافظی