اس ام اس دوستت دارم  چاپ

تاریخ : شنبه 4 آبان 1392 در ساعت 15:45
اس ام اس علاقه و دوست داشتن


اس ام اس دوستت دارم


ناسپاس از عشق پاکت نیستم
من که عمری با خیالت زیستم
دوستت دارم به جان تو قسم
روی حرفم تا ابد می ایستم!

    

اس ام اس دوستت دارم

کسی آیا می داند
پس از یاد گرفتن نام تو ، پس از “دوستت دارم”
به چه می نازد الفبا


اس ام اس دوستت دارم


نیلوفرانه دوستت می دارم

من درست مثل خودم

 هنوز و همیشه دوستت می دارم !


اس ام اس دوستت دارم


از دور دوستت داشتم
بی هیچ عطری آغوشی
نگاهی یا حتی بوسه ای
تنها دوستت داشتم
اما حالا اگه دور شی
چه کنم با اینهمه وابستگی


اس ام اس دوستت دارم


دوسش داری
پس یادت باشه
فقط دوست داشتن کافی نیست
عشق مراقبت می خواد


اس ام اس دوستت دارم


همین که تو می دانی

“دوستت دارم”

کافیست

بگذار خفه کند خودش را

دنیـا


اس ام اس دوستت دارم


پاییز از حوالی حوصله ات که بگذرد
من زرد می شوم
و تا کفشهای رفتنت جفت می شود
غریب می مانم
و نیلوفرانه دوستت دارم
نه مثل مردمی که عشق را از روی غریزه نشخوار می کنند
من درست مثل خودم
هنوز و همیشه
دوستت دارم…


اس ام اس دوستت دارم


مرگم باد اگر لحظه ای کوتاه بیایم

از تکرار این پیش پا افتاده ترین حرف که

” دوستت دارم ”


اس ام اس دوستت دارم


قبل از اینکه به کسی بگی دوستت دارم
خوب فکراتو بکن
شاید چراغی در دلش روشن کنی
که خاموش کردنش به خاموش شدن او بیانجامد…


اس ام اس دوستت دارم


چقدر این دوست داشتنهای بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران…که بی سوال

فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است


اس ام اس دوستت دارمت دارم