اس ام اس عشق و علاقه  چاپ

تاریخ : شنبه 4 آبان 1392 در ساعت 15:54

اس ام اس دوست داشتن
اس ام اس عشق و علاقه


انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم

تنها یک جمله

هنوزم دوستت دارم

   

اس ام اس عشق و علاقه


امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه

دیروز هم همینطور بود

فردا هم همینطوره !


اس ام اس عشق و علاقه


بگو دوستت دارم

شهیدم کن

مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لبهایِ تو شلیک می شود !


اس ام اس عشق و علاقه


هی تو کمی نزدیکتر بیا

اما چیزی نگو بگذار فقط

بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد


اس ام اس عشق و علاقه


دوست داشتن ؛ زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد

دوست داشتن دل می خواهد

و یک “من” می خواهد و یک “تو”


اس ام اس عشق و علاقه


بانو

آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش و مثل یک ماهی به آغوش من بیا

من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم …


اس ام اس عشق و علاقه


باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟! نمی دانم

همین اندازه می دانم که صدای پای خداست

شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم


اس ام اس عشق و علاقه


ما به هم نمی رسیم

امّا

بهترین غریبه ات می مانم

که تو را همیشه دوست خواهد داشت . . .


اس ام اس عشق و علاقه


می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم

یکی بود ، یکی … بی خیال …

خلاصه اش میشود : دوستت دارم


اس ام اس عشق و علاقه


حرفهای زیادی بلد نیستم

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی


اس ام اس عشق و علاقه