اس ام اس دوست داشتن  چاپ

تاریخ : شنبه 4 آبان 1392 در ساعت 16:05
اس ام اس علاقه و دوست داشتناس ام اس دوست داشتن


دوستتــــ دارم

گلایه از تکراری بودنش نکن

مشکل از مـــــن نیست

تو زیادی دوست داشتنی هستی

   

اس ام اس دوست داشتن


خسته ام… از تـــــو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این “منم” که،

دوستت دارم…!


اس ام اس دوست داشتن


قول میدهم لام تا کام حرفى نزنم

فقط بگذار از”دال تا میم” بگویم ، بگذار بگویم که “دوستت دارم”

دیگر لام تا کام حرفى نمیزنم …


اس ام اس دوست داشتن


تــو ..

مــاه را دوســت داری ..

مــــــن!

مـاه هــاست کـــه ، تـــورا ..


اس ام اس دوست داشتن


آری، آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه، نا پیداست

من به پایان، دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست!


اس ام اس دوست داشتن


معنای خوشبختـــــــی این استــــــــ که

در دنیا کسی هستـــــ که بی اعتنا به نتیجه، دوستتـــــــــ دارد


اس ام اس دوست داشتن


ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر / به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر


اس ام اس دوست داشتن


دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود


اس ام اس دوست داشتن


سلام میکنم از روی مهربانی

سلام میکنم از روی شادمانی

سلام میکنم تا جان دارم

که خواننده این سلام را دوست دارم


اس ام اس دوست داشتن


چقدر این دوست داشتنهای بی دلیل خوب است…

درست مثل همین باران…که بی سوال …

فقط می بارد…آرام …شمرده شمرده…فقط می بارد…

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است


اس ام اس دوست داشتن