اس ام اس DOOST DASHTAN  چاپ

تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1392 در ساعت 10:49
اس ام اس علاقه و دوست داشتناس ام اس DOOST DASHTAN


سر عاشق شدنم لطف طبیبانه ی توست

ورنه عشق تو کجا، این دل بیمار کجا

   

اس ام اس DOOST DASHTAN


به چشمانت که رنگ آب دریاست
 به آن نازی که در چشم تو پیداست

به گلهای بهار و عشق و مستی
 فدایت میشوم هر جا که هستی


اس ام اس DOOST DASHTAN


در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست
 گل شدن هنر است.. تقدیم به سرور گلها


اس ام اس DOOST DASHTAN


من از این فاصله ها دلگیرم
 از غم دوری تو میمیرم

تو ز حال دل من بی خبری
 من از این بی خبری دلگیرم


اس ام اس DOOST DASHTAN


می نویسم از تو ای زیبای من
 می سرایم از تو ای رویای من

ای نگاهت سبزتر از سبزه زار
 می نویسم بی قرارم بی قرار


اس ام اس DOOST DASHTAN


چیزیم نیست ، خرد و خمیرم فقط همین

 کم مانده است بی تو بمیرم ، فقط همین

از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز

 در عمق چشم های تو گیرم ، فقط همین


اس ام اس DOOST DASHTAN


اشک چشمام جمع شده
 یواش یواش سنگ شده

خبر داری چه اندازه
 دلم برات تنگ شده.؟


اس ام اس DOOST DASHTAN


صبح شد دیدار به پایان نرسید

 اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی

 که این کلبه ی درویش تعلق به تو دارد


اس ام اس DOOST DASHTAN


بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

 دیگران از ساغرو ساقی و ما از یاد دوست


اس ام اس DOOST DASHTAN


کاسب کهنه کار من باز بساط کرده ایی
 جنس دلت به شهر ما خوب فروش میکند

 عشق حراج می کنی قلب اجاره میدهی
 نرخ خریدنت مرا خانه به دوش میکند


اس ام اس DOOST DASHTAN