اس ام اس علاقه و عاشقی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1392 در ساعت 13:18
اس ام اس علاقه و دوست داشتناس ام اس علاقه و عاشقی


هر گاه قادر به شمردن قطرات باران شدی

 خواهی دانست که چقدر دوستت دارم

  
 
اس ام اس علاقه و عاشقی


به اندازه ی تمام بوسه های بی پاسخی

که ماهی به دریا میزنه

دوستت دارم


اس ام اس علاقه و عاشقی


( نوشتم دوستت دارم ، پرانتز را نبستم

بگذار این حقیقت تا ابد جریان بیابد


اس ام اس علاقه و عاشقی


آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن

 بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن

سعی نکن از من دورشی

دلت اینجاست و یکی دوستت داره


اس ام اس علاقه و عاشقی


با تو از نابترین لحظه سخن خواهم گفت

دوستت خواهم داشت

هیچ میدانی چیست ؟

لحظه ای نیست که در خاطر من یاد تو نیست


اس ام اس علاقه و عاشقی


عاشقانه دوستت خواهم داشت

 بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی

و عاشقانه در غمت خواهم مرد

 بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی


اس ام اس علاقه و عاشقی


آرام بخوان چون آهسته نوشتم

بی پروا بخوان چون از خود نوشتم

نزدیک کسی نخوان چون تنها نوشتم

و از دل بخوان چون با دل نوشتم دوستت دارم


اس ام اس علاقه و عاشقی


میگی گل را دوست دارم ولی می چینیش

میگی بارون دوست دارم ولی با چتر میری زیرش

میگی پرنده رو دوست دارم ولی توقفس میزاریش

چه جوری میتئنم نترسم وفقی میگی دوست دارم


اس ام اس علاقه و عاشقی


تو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن

از اینکه من دوست دارم

 حتی یه لحظه شک نکن


اس ام اس علاقه و عاشقی


پا برهنه دوست دارم

که نگی یه ریگی توکفشته


اس ام اس علاقه و عاشقی