اس ام اس دوستت دارم  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1392 در ساعت 13:39
اس ام اس علاقه و دوست داشتناس ام اس دوستت دارم


دوستت دارم

بیشتر از خودم

 کمتر از خدایم

چون عاشق توام و محتاج خدایم

  
 
اس ام اس دوستت دارم


چی میشد توهم منو دوستم میداشتی نازنین

جای گریه رولبام خنده میکاشتی نازنین

حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم

طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین


اس ام اس دوستت دارم


قابل توجه !

بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها

نتیجه رودربایستی ای هستند  که «دوستت دارم» ها

ایجاد می کنند

 جدی نگیرید


اس ام اس دوستت دارم


تنها این کوه است که اگر به او بگویی دوستت دارم

او نیز بلند فریاد می زند: دوستت دارم دارم دارم


اس ام اس دوستت دارم


در را باز کن خبری دارم

 قلبم را بشکاف نامه ای دارم

 نامه را باز کن ، دوستت دارم


اس ام اس دوستت دارم


یه دارو تو دنیا هست که بیشتر آدمای مریض رو خوب میکنه

نام دارو : “دوست دارم “

فقط می شود از داروخانه های محبت تهیه کرد


اس ام اس دوستت دارم


خوبیم بدیم حالا از همه چی بگذریم

 دوست دارم از شما نمیشه بگذریم


اس ام اس دوستت دارم


از حقیقت های تلخ خسته ام


یک دروغ شیرین بگو

بگو دوستت دارم


اس ام اس دوستت دارم


نمیدونم چون عزیزی دوستت دارم

یا چون دوستت دارم عزیزی


اس ام اس دوستت دارم


از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی

اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد

و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن دلت خواهد گذاشت


اس ام اس دوستت دارم