اس ام اس دوست داشتن  چاپ

تاریخ : دوشنبه 6 آبان 1392 در ساعت 14:02
اس ام اس علاقه و دوست داشتناس ام اس دوست داشتن


از شروع نفسهای حضرت آدم

تا پایان نفسهای آخرین آدم دوستت دارم

  
 
اس ام اس دوست داشتن


زیباترین غروب: غروب عاشقان

زیباترین سنگ: دل یار

زیباترین مایع: اشک

زیباترین ناله: آه

زیباترین دف: قلب تو

زیباترین کلام :دوستت دارم


اس ام اس دوست داشتن


دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که

 در زمان خیال پردازی هایم

زدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم


اس ام اس دوست داشتن


این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت،

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو !

« دوستم داری » ؟ را از من بسیار بپرس !

« دوستت دارم » را با من بسیار بگو !


اس ام اس دوست داشتن


واژه ی دوستت دارم برای عظمت و شکوه قلب مهربانت

چقدر بی رنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی ها هستی


اس ام اس دوست داشتن


گفتی ” دوستت دارم ” حسودی ام شد


حتی زیبا ترین دروغ سیزده را هم تو گفتی


اس ام اس دوست داشتن


نه  نرو ، صبر کن ، قرارمان این نبود ، باید سکه بیاندازیم

اگر شیر آمد تردید نکن که دوستت دارم

اگر خط آمد مطمئن باش که دوستت دارم

صبر کن سکه بیاندازیم

 اگر دوستت نداشتم آن وقت برو


اس ام اس دوست داشتن


معما

میدونی کی بیشتر از همه دوستت داره !؟

راهنمایی

بالای صفحه اسمش رو نوشته


اس ام اس دوست داشتن


اگه بعضی وقتها نمیشنوی دوستت دارم

به خاطر سایلنت دلمه

 نه اینکه معرفتم کمه


اس ام اس دوست داشتن


گفتی دوستم داری

به اندازه قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد

و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی


اس ام اس دوست داشتن