متن عاطفی و غمناک  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 در ساعت 18:15
اس ام اس عاطفی و دلتنگیمتن عاطفی و غمناک


حکایت کنگر خوردن و لنگر انداختن است

 حضور خاطراتت در وجود من

   

متن عاطفی و غمناک
 

از حقیقت های تلخ خسته ام

یک دروغ شیرین بگو

“بگو دوستــ ـ ـــت دارم…”


متن عاطفی و غمناک


وقتی عطر تنت را میخواهم

 به باد هم التماس میکنم

خدا که جای خود دارد


متن عاطفی و غمناک


دلم هوای تو را می کند میروم سراغ شعرهایم

این روزها خوب یاد گرفته ام

 خود را به کوچه علی چپ بزنم


متن عاطفی و غمناک


نمی دانــم

چــرا بیــن ایــن همــه آدم

پــیــله کــرده ام

بــه تــو

شــاید فــقط با تــو

پــروانــه می شـــوم


متن عاطفی و غمناک


تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار

 زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”


متن عاطفی و غمناک


گاهی به سرم می زند بزنم زیر همه چیز و همه چیز

اما سر که کاره ای نیست

 این “دل” است که فرمانروایی میکند


متن عاطفی و غمناک


خیلی وقت است فراموش کرده ام

کدامیک را سخت تر می کشم

رنــــج

انتظار

یا نفس را


متن عاطفی و غمناک


صـــدای قـــلب نــیست

صـــدای پــــای تــوست

کـه شـب ها در ســینـه ام مــی دوی

کـــافی اســـت کــمی خــسته شوی

کـــافی اســـت کــمی بـایـستی


متن عاطفی و غمناک


این شعر آبی می نشیند روی کاشی

وقتی که معشوق غزل هایم تو باشی

برگرد

شاید شعر آرامش بگیرد

چیزی نمانده واژه را از هم بپاشی


متن عاطفی و غمناک