اس ام اس عاطفی  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1392 در ساعت 18:22
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس عاطفی


بـا ایـن شـراب هـا

مـسـت نـمـی شـوم دیـگـر

بـایـد دوبـاره

 سـراغ چـشـم هـای تـو بـیـایـم

   

اس ام اس عاطفی

 
گاهی

هوس میکنم

در آغوشت حل شوم

باهمه سردیت

هنوز

برایم گرمترین حس دنیایی


اس ام اس عاطفی


ایـنـکـــه

میـان دسـتـانَـت

لـحـظـه ای‌ چـشـــم هــــایــــم را بـبـنــــدم

و دنـیــــا بـــه سکـوت صـــدای‌

نَـفَـس هــایَـت فــــرو رَوَد

نمیــــدانــــــی

چه هـیـجـــانــــی‌ ست


اس ام اس عاطفی


تو در هوای تمام شعرهایم

جا مانده ای!

خودت را که میگیری از بیت هایم،

هوای جملاتم ابری میشود

با من بمان، تا پاییز شعرهایم

با تو اردیبهشت شود


اس ام اس عاطفی


خاطراتت صف کشیده اند

یکی پس از دیگری

حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند


اس ام اس عاطفی


و من

فرار می کنم

از فکر کردن به تو

مثل رد کردن آهنگی که

خیلی دوستش دارم خیلی


اس ام اس عاطفی


شاید تو

سکوت میان کلامم باشی

دیده نمیشوی

اما من تو را احساس می کنم
شاید تو

هیاهوی قلبم باشی

شنیده نمیشوی

اما من تو را نفس می کشم


اس ام اس عاطفی


دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز

هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود

آخرین باری که شمردمشان

تنها یک دلیل برایم مانده بود

آنهــــــــــم دیدن تو بود


اس ام اس عاطفی


ســــر زده بیــــــا

کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست

آن وقــــــت

تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار

و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت

بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ


اس ام اس عاطفی
 

ایـن شــعرهـــا

بـــرونــد بــه جــهنّم

مــن فقــط

دیــوانـه ی آن لحــظه ام

که قــــلبت

زیــــر ســـرم

دسـت و پـــا بزند


اس ام اس عاطفی


تـــو برمی گردی و زندگی را

از جایی که پاره شده دوباره به هم می دوزیم

در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هستـــــــــ


اس ام اس عاطفی