اس ام اس دلتنگی عاشقانه  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 28 آبان 1392 در ساعت 16:29
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دلتنگی عاشقانه


دلتنگی را چگونه هجی کنم تا درک کنی ؟

چهار ستون بدنـم

زیر سنگینی اش

تا خورده است . . .

   

اس ام اس دلتنگی عاشقانه


کاش می توانستم راحت حرف بزنم …

چیزی بگویم از دلتنگی …

میان آدم های که در این اتاق مجازی جمع شدند …

فقط می گویم منم دلتنگم


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


گاهی چه دلتنگ میشویم

برای یک مواظب خودت باش

برای یک هستم

برای یک نوازش

برای یک آغوش …


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


اینجا همه خوبند ، خیالت راحت !

من مانده ام و چهارتا هم صحبت

این گوشه نشسته ایم و دلتنگ توایم

من ، عشق ، خدا ، عقربه های ساعت …


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


چقدر نوازش دست های مهربانت خوب است

و من چه زود

دلم

برای همه چیزهای خوب تنگ میشود…


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


به گمانم ” یادت ” پنجره ی احساسم را می کوبد چرا که

در دلم هوای دلتنگی به پاست . . .


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


دلتنــگم بــــرای کســـی

کـــه مـــدتهـــاست

بــــی آن کـــه بــــــــاشد

هـــر لــحظه زنــــــدگی اش کـــــرده ام…!


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


همــه چــیـز بــا تــو شــروع شــد !

امــــا هــیـچ چــیـز بــدون تــــو تـمــام نـمـی شـــود

حـــتـی هــمـیـن دلــتـنـگــی هــای مـــن!


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


دلتنگم مثل ماه

که بدون نیمه اش

هر شب لاغرتر می شود…


اس ام اس دلتنگی عاشقانه


به نام خدائی که هستی را با مرگ

دوستی را یک رنگ زندگی را با رنگ

عشق را رنگارنگ رنگین کمان را هفت رنگ

شاپرک را صد رنگ و مرا دلتنگ تو آفرید


اس ام اس دلتنگی عاشقانه