اس ام اس دل گرفته  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 28 آبان 1392 در ساعت 16:38
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دل گرفته


فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است

کافیست “دلت” ، “گیر” باشد

   

اس ام اس دل گرفته


تنها بودن قدرت می خواهد

و این قدرت را کسی به من داد که

 روزی می گفت تنهایت نمی گذارم !!


اس ام اس دل گرفته


در دیاری که تو آنجا باشی

 بودنت آنجا کافیست

 آرزوهای دیگر ، اوج بی انصافیست


اس ام اس دل گرفته


شبها که بی تو پلک غزل بسته می شود

از لحظه های بی تو دلم خسته می شود

باور نمی کند دل مغرور و ساکتم

هر لحظه بیشتر به تو وابسته می شود


اس ام اس دل گرفته


گستاخی خیالم را

ببخش که حتی لحظه ای یادت را رها نمی کند … !


اس ام اس دل گرفته


تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت

می توان گفت که من چلچله باغ توام

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف

سخت محتاج به گرمای پر و بال توام


اس ام اس دل گرفته


شیرین بهانه بود

فرهاد تیشه می زد تا باور نکند صدای مردمانی را که در گوشش می خواندند

دوستت ندارد


اس ام اس دل گرفته


در دسترس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد

 اکنون نه مشترک هستی نه مورد نظر !


اس ام اس دل گرفته


صدای زندگی را میشنوم همه جا

فرا میخواند ما را ترا

برای در آغوش کشیدن معشوق ات مرا
برای در آغوش کشیدن زانوی غم


اس ام اس دل گرفته


امشب کم توقع شده ام

 آرزویم کوچک و کم حرف است ، هیچ نمیخواهم جز “تو”


اس ام اس دل گرفته