متن دلتنگی و غمگین  چاپ

تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1392 در ساعت 02:05
اس ام اس عاطفی و دلتنگیمتن دلتنگی و غمگین


بی رویت آینه کدر خواهد شد
 آهم در شهر منتشر خواهد شد

چون بمبی ساعتی دلم در سینه
 با تاخیر تو منفجر خواهد شد

    

متن دلتنگی و غمگین


عزیزم حسادت نکن

 این که بعد از تو بغل گرفته ام

 زانوی غم است !


متن دلتنگی و غمگین


همیشه از فاصله ها گله مندیم

شاید یادمان رفته که در مشق های کودکیمان

گاه برای فهمدین کلمات فاصله هم لازم بود


متن دلتنگی و غمگین


گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی
 حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی

من که از یاد تمام آشنایان رفته ام
 وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی


متن دلتنگی و غمگین


تقدیم به کسی که اسمش انتها ندارد

 محبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد


متن دلتنگی و غمگین


کسی نیامده جز او سر قرار خودش
 نشست غرق تماشای آفتاب خودش

چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح
 کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش


متن دلتنگی و غمگین


جای قول و قرارهایمان امن است

  زیر پاهای تو


متن دلتنگی و غمگین


آن نازنین کجاست که یادم نمیکند
 صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند

یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست
 امشب به یاد کیست که یادم نمیکند


متن دلتنگی و غمگین


نگی که ما گداییم
 نگی که بی وفاییم

 ما اهل هر کجاییم
 مخلص بعضیاییم


متن دلتنگی و غمگین


دلتنگی های من به تو رفته اند

 آرام می آیند ، در سینه می نشینند

 دیگر نمی روند


متن دلتنگی و غمگین