اس ام اس دلتنگی 92  چاپ

تاریخ : دوشنبه 4 آذر 1392 در ساعت 10:49
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دلتنگی 92


این روزها آب و هوای دلم آنقدر بارانیست

 که رختهای دلتنگیم را فرصتی برای خشک شدن نیست

   

اس ام اس دلتنگی 92


فروغ چشم پر آبم تو هستی
 دلیل اینکه بیتابم تو هستی

 اگرچه آدمی ناچیز هستم
 خدا را شکر دنیایم تو هستی


اس ام اس دلتنگی 92


میگن اگه عزیزی جزئی از خاطرات خوب زندگیت شد برای بودنش ازش تشکر کن ، متشکرم که هستی !


اس ام اس دلتنگی 92


تو را به رخ تمام شقایق ها میکشم

 و میگویم

 تا گل من هست زندگی باید کرد


اس ام اس دلتنگی 92


چقدر بغض کردم ، کنارم نبودی
 هزار بار دلم خواست ببارم نبودی

 نبودی ببینی چقدر سوت و کورم
 چقدر بیقرارم ، چقدر بی عبورم


اس ام اس دلتنگی 92


کوچه را دیدی به وقت شب چه تنها می شود

 بی تو از آن کوچه هم تنهاترم


اس ام اس دلتنگی 92


من می بافم و تو می بافی

 من برای تو کلاه تا سرت را گرم کند

 تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی


اس ام اس دلتنگی 92


ببین این اسمش دله

 اگه قرار بود بفهمه فاصله یعنی چی

 اگه قرار بود بفهمه که نمیشه ، میشد مغز ، دل دیگه ، نمیفهمه


اس ام اس دلتنگی 92


بیا تا من و تو جانانه باشیم
 یکی شمع و یکی پروانه باشیم

 به پای سایه های گل نشینیم
 دعا بر هم کنیم تا زنده باشیم


اس ام اس دلتنگی 92


دیدگانت از همیشه شادتر
 شهر قلبت زنده و آبادتر

 غصه هایت دم دم ای مهربان
 بر گذرگاه زمان بر بادتر


اس ام اس دلتنگی 92