اس ام اس دلتنگی و بی تابی  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 5 آذر 1392 در ساعت 11:47
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دلتنگی و بی تابی


دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من

 اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی

  
 
اس ام اس دلتنگی و بی تابی


راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود

تو … هیچ کجا نیستی


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


چشــــمانم خستــــه استـــ و نبــــض ذهنــــم افتــــاده

کاش نگــــاهتــــ یکــــ قــــدم نزدیـــکـــــ تــــر بـــود


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


نیستی

و من

پُرم از لحظاتی که مملو از توست


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


سرم سنگینی حرفی را دارد

که توان گفتنم نیست

زبانم دنبال فرصتی

و چشمم

دنبال محرم رازی می گردد

بی تاب دیدنت هستم


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


هوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد

آغوش تـو را کم دارد

نفس های تـو را کم دارد


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


آتش از اندوه هجران بهتر است

بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است

من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است

یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


جای تو خالــ ـــ ـــ ـــیــسـت

خالی تر از سفره ی دل کودکی که تازه متولد شده است


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


دیگر نمیتوانم متن های طولانی را

تا آخرش بخوانم
تقصیر خودت بود

 آمدی
رفتی

به هر چه کوتاه

عادتم دادی


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


دیگر به همه چیز شکـــ کرده امـــ

می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد استـــ .

هر چهــــ بالا پایین می کنمــــ ، نمیـــ فهممــــ

اینـــ چشمانمــــ پس کـــِـــی مراد میگیرند


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


جــآے خالیَتـــــــ آنقــــَدر بُــــزُرگـــــــ شُـــده

که حَـتـــــے مــــے شَــــــوَد دَر آن

زِندِگـــے کَرد


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


رفته اند

نیستند

دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم

بیاورشان


اس ام اس دلتنگی و بی تابی


درد داره

یکی میشه همه ی زندگیت

ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره


اس ام اس دلتنگی و بی تابی