اس ام اس دلتنگی و فراق یار  چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 5 آذر 1392 در ساعت 15:38
اس ام اس عاطفی و دلتنگیاس ام اس دلتنگی و فراق یار


بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه

بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

  
 
اس ام اس دلتنگی و فراق یار

 
دیـالوگِ همیشه یـک نفـره ام را

هـی مـرور میکـنم تا وقتی به چشم هایت میرسم

حرفی برای گفتن داشته باشم

اگــر ” انگشت های هیــس ” دوبـاره ژسـت عــاشقانه ام را به هـم نزنند


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


ته فنجان قهوه ام

کف دستم

یا پیشانی ام را ببین

چیزی نمی بینی
مثلا خطی

حرفی

یا چیزی که بتوان “تو” را

به “من” نسبت داد ؟!


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی

“تمام” نمی شوند

همش به آغوششان بدهکار میمانی

حضورشان”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را

آرامش ِ صدایشان را کم می آوری

هر دم هر لحظه “کم” می آوریشان

آخ که چقدر کم دارمت


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


نگاهم بیقرار هجوم قدم های توست

و تو با خبری

اما

هرگز از جاده ی دلم گذر نمی کنی


اس ام اس دلتنگی و فراق یار

بی تو

حتی باران هم

بوی تشنگی می دهد

گـاهــــی لال مـــی شود آدم

حـرف دارد ؛ ولـــی

کلمه نـدارد


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


آهای ایـــوب کجایــــی

تا برایــت از صبر بگـویم


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


چه معنـــــى دارد

زندگى

وقتى که هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


معجزه‌ها با باد رفته‌اند

و چشمانی که چشم مرا گرفت

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند

و پشت پنجره چقدر نیامد

آن‌که قرار بود


اس ام اس دلتنگی و فراق یار


ذهنـــم فلـــــج میشود

وقتــــــی میخــوانمــت
و
تــــــو

نمیگویی  جانــــــم


اس ام اس دلتنگی و فراق یار