پیامک فلسفی  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 18 مهر 1392 در ساعت 23:14
اس ام اس فلسفی  و عرفانیپیامک فلسفی


با یک پلک زدن

 غافل از آن ماه نباشیم

شاید که نگاهی کند آگاه نباشیم

    

پیامک فلسفی


تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین

 آن را عشق مینامند


پیامک فلسفی


برهنگی ٬ بیماری عصر ماست

به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش

را برای تو عریان ساخته است


پیامک فلسفی


مشکلات

 انسانهای بزرگ را متعالی میسازد و انسانهای کوچک را متلاشی


( شریعتی )


پیامک فلسفی


 آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالات خداوند است

در ما نشانی هست ؟


پیامک فلسفی


همیشه سعی کن عاشق کسی بهتر از خودت باش

تا با تو زندگی کنه ٬ نه بازی


پیامک فلسفی


آنچه میخواهیم نیستیم  و آنچه هستیم نمیخواهیم

 آنچه دوست داریم نداریم

و آنچه داریم دوست نداریم

 و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم


پیامک فلسفی


انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد

نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود


پیامک فلسفی


آدرس موفقیت : بزرگراه توکل ، بلوار آرامش ، خیابان آزاده

میدان عمل ، مجتمع نشاط ، واحد پشتکار ، منزل خوشبختی


پیامک فلسفی


کاش در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی

نه حاشیه ای فراموش شدنی


پیامک فلسفی