SMS DOOST DASHTAN  چاپ

تاریخ : یکشنبه 5 آبان 1392 در ساعت 10:40
اس ام اس علاقه و دوست داشتنSMS DOOST DASHTAN


دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه
چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته
عزیزم ، دوستت دارم همیشه

   

SMS DOOST DASHTAN


می دانم داشتنت آرزوی محالیست

اما به دوست داشتنت که می توانم افتخار کنم


SMS DOOST DASHTAN


از دوست داشتنت برایم همین بس که فهمیدم معنای دوست داشتن را

راستی “دوستی” چه قدر می ارزد ؟ قدر یک کوه طلا ؟ یا که سنگی سر راه

چه تفاوت دارد ؟ کاش هر قدر که هست از ته دل باشد


SMS DOOST DASHTAN


مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم
به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم

چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن
مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم


SMS DOOST DASHTAN


برایت مینویسم
دوستـت دارم

نگو که تکراریسـت
شاید روزی رسد که

هرگز تکرار نشود


SMS DOOST DASHTAN


به اشتیاق اولین دانه برف
به تحمل آخرین برگ پاییز

به گرمای تن خورشید
و به زیبایی آسمان شب

قسم می خورم که دوستت دارم


SMS DOOST DASHTAN


برای دوست داشتن وقت لازم است

اما برای نفرت

گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است


SMS DOOST DASHTAN


خیلی دیره ؛

وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود

بیشتر از همه دوستت داشت

ولی

تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود … !


SMS DOOST DASHTAN


تا حالا شده شوخی شوخی

 به چشام نگاه کنی تا بفهمی جدی جدی دوستت دارم؟!


SMS DOOST DASHTAN


دوست داشتن را از کوچ پرستو ها آموختم
که در راه کوچ ، دو به دو با هم پرواز می کنند

و در طول راه ، آزادانه از هم دور می شوند
و به پرستوهای دیگر نزدیک می شوند

بدون آنکه به هم حسادت کنند
یا که بخواهند صاحب هم شوند


SMS DOOST DASHTAN